Menu Sluiten

Privacy Statement

Privacy Statement Orange Schade B.V. 

Inleiding

Orange Schade BV (hierna: Orange Schade), gevestigd te Vlaardingen aan de Nettenboetsterstraat 5, verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat onze relaties, klanten en leveranciers vertrouwen hebben in onze organisatie. Daarom hebben wij als uitgangspunt om uw privacy te zo goed mogelijk te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en uw kenteken.

Wanneer verstrekt u persoonsgegevens aan Orange Schade?
Wanneer u onze website bezoekt, of een webformulier invult en verstuurt, verstrekt u aan ons persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om uw NAW- en contactgegevens. Deze gegevens zijn nodig om uw verzoeken aan ons te kunnen afhandelen of uw vraag te beantwoorden. De persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in het kader van het uitvoeren van verzoeken (bijvoorbeeld het plannen van een werkplaatsafspraak) of het beantwoorden van uw vraag, gebruiken wij niet voor andere doeleinden.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?
Orange Schade is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij afhandelen van verzoeken en vragen via onze website.

Welke persoonsgegevens verwerkt Orange Schade?
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van diensten die wij via onze website aanbieden en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt via onze website. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij op onze website verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Aanhef;
 • E-mail adres;
 • Telefoonnummer;
 • Vrije tekst;
 • Kenteken;
 • Type device;
 • Besturingssysteem;
 • IP adres;
 • Surf- en klikgegevens over onze website;
 • Bekeken (sub)pagina’s op onze website;
 • Locatiegegevens (via Google Analytics). 

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?
Afhankelijk van de vraag die een bezoeker van onze website heeft, worden de genoemde persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het behandelen van een offerte aanvraag gedaan via ons contactformulier
 • Het beantwoorden van vragen inzake reparaties gesteld via ons contactformulier
 • Het plannen van werkplaatsafspraken (onderhoud en reparatie) via ons contactformulier
 • Het versturen van een nieuwsbrief en product- en dienstenaanbiedingen. 

Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens?
Toestemming
Orange Schade vraagt voor het versturen van informatie over produkten en diensten toestemming. Deze toestemming wordt verkregen door het aanvinken van het toestemmingshokje op de contactformulieren op onze website.
Overeenkomst
Wij verwerken uw persoonsgegevens eveneens om een overeenkomst uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als een werkplaatsafspraak wordt aangevraagd en ingepland.
Gerechtvaardigd belang

Deelt Orange Schade persoonsgegevens met andere partijen?
Orange Schade deelt persoonsgegevens met de volgende organisaties:

 • Opel Nederland
 • Opel Financial Service
 • Vemo Lease B.V.
 • Opel Lease
 • Orange Motors B.V.

Orange Schade zorgt voor de juiste toetsing en overeenkomsten met andere partijen voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante gegevensverwerking. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. 

Worden persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?
Google Analytics
Orange Schade gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Orange Schade. Daarom hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google beschikt over een Privacy Shield certificaat en verklaart op haar website dat het bedrijf zich houdt aan de relevante privacy principes. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. Dit betekent dat MailChimp optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Orange Schade. Daarom hebben wij ook met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten. De verkregen informatie wordt door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp beschikt over een Privacy Shield certificaat en verklaart op haar website dat het bedrijf zich houdt aan de relevante privacy principes. Lees voor meer informatie MailChimp’s Privacy Policy.
Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.

Weebly.com
Onze website wordt gehost door Weebly.com, gevestigd in de Verenigde Staten. Dit betekent dat Weebly.com optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Orange Schade. Daarom hebben wij met Weebly.com een verwerkersovereenkomst gesloten. De verkregen informatie wordt door Weebly.com opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Weebly.com beschikt over een Privacy Shield certificaat en verklaart op haar website dat het bedrijf zich houdt aan de relevante privacy principes.  Lees voor meer informatie Weebly’s Privacy Notice

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Orange Schade hanteert verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Orange Schade zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Webformulieren bewaren wij zolang als naar de aard of de inhoud van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Welke cookies worden geplaatst?
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het cookie zorgt ervoor dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. In onze cookieverklaring staat nadere informatie over ons gebruik van cookies en welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt. 

Welke privacyrechten hebt u?
Orange Schade vindt het belangrijk dat onze klanten hun rechten op basis van de wet goed kunnen uitoefenen. U kunt gebruik maken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals een wettelijke plicht om bepaalde gegevens langer te bewaren;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen.

Wilt u graag extra informatie over het uitoefenen van uw privacyrechten, dan kunt u ons mailen via privacy@orangemotors.nl

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
Wij vinden het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, dan kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement
Orange Schade behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze website.